Krosno

Jeśli znalazłeś zwierzę na terenie miasta Krosna:

– zadzwoń do Straży Miejskiej:  986 lub 13 43 20 414 lub 13 47 43 600

– zadzwoń do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 13 47 43 688

– zabierz zwierzę do domu, otocz opieką i skontaktuj się z nami. My pomożemy w odnalezieniu właścicieli lub poszukamy zwierzęciu nowego domu.

Należy pamiętać, że opiekę bezdomnym zwierzętom MAJĄ OBOWIĄZEK zapewnić miasta i gminy. Zawsze kiedy widzimy błąkające się zwierzę i nie mamy możliwości ustalenia jego właściciela – mamy obowiązek poinformować Urząd Miasta/Gminy, straż miejską/gminną lub policję (po nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt – rozdział 2, art. 9a).

Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w Krośnie nie prowadzi schroniska. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom to zadanie własne samorządów!

Reklamy