Krościenko Wyżne

Jeśli znalazłeś zwierzę na terenie gminy Krościenko Wyżne:

– zadzwoń do Urzędu Gminy: 13 43 151 90 (Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy)

– zabierz zwierzę do domu, otocz opieką i skontaktuj się z nami. My pomożemy w odnalezieniu właścicieli lub poszukamy zwierzęciu nowego domu.

 

Należy pamiętać, że opiekę bezdomnym zwierzętom MAJĄ OBOWIĄZEK zapewnić miasta i gminy. Zawsze kiedy widzimy błąkające się zwierzę i nie mamy możliwości ustalenia jego właściciela – mamy obowiązek poinformować Urząd Miasta/Gminy, straż miejską/gminną lub policję (po nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt – rozdział 2, art. 9a).

Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w Krośnie nie prowadzi schroniska. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom to zadanie własne samorządów!

 

 

Reklamy