Fundcja „Zmieńmy Świat”

FUNDACJA ZMIEŃMY Ś97356WIAT jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, utworzoną na terenie Tarnowa w 2002 roku.

Celem fundacji jest:
-działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
-działania przeciw zabijaniu zwierząt dla futer, sportu, wykorzystania dla rozrywki
-edukacja na rzecz właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi
-propagowanie wiedzy o ”głębokiej ekologii”
-edukacja na rzecz świadomego, odpowiedzialnego stosunku do świata przyrody
-edukacja na rzecz zachowania istotnych procesów ekologicznych i systemów podtrzymujących życie
-promowanie zachowań pro-ekologicznych i świadomości ekologicznej
-edukacja na rzecz żywności ekologicznej oraz gospodarstw ekologicznych

http://www.fundacjazmienmyswiat.tarnow.pl/index.php

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Zmie%C5%84my-%C5%9Awiat/167461699966447

Reklamy